Privātuma politika

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Pirms izmantojat esthederm.lv (turpmāk tekstā – “Pakalpojums”), kas pieder SIA “Remedica” (“Mēs”, “Mūsu”), lūgums iepazīties ar šīs vietnes lietošanas noteikumiem (“Noteikumi”).

 

Piekļūstot Pakalpojumam un lietojot to, jūs piekrītat vietnes Noteikumiem. Šie Noteikumi attiecas uz visiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, lietotājiem un visiem citiem, kas izmanto Pakalpojumu. Ja jūs nepiekrītat kādam no Noteikumu punktiem, jūs nedrīkstat turpināt izmantot Pakalpojumu.

 

PĀRTRAUKŠANA

 

Mēs varam jebkura iemesla dēļ, nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt piekļuvi Pakalpojumam, ja tiek pārkāpti vai netiek ievēroti Noteikumi.

 

SAITES UZ CITĀM VIETNĒM

 

Mūsu Pakalpojumā var būt saites uz uzņēmuma www.esthederm.lv korporatīvo tīmekļa vietni, kas Mums pieder un kuru Mēs pārvaldām. Pakalpojums var saturēt arī saites uz sociālajiem tīkliem. Vietnē netiek izmantotas vai atļautas citas trešo pušu saites. Korporatīvās tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir atrodami www.esthederm.lv mājaslapā.

 

NORMATĪVIE AKTI

 

Šie noteikumi ir piemērojami un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Mūsu nespēja izpildīt Noteikumus netiks uzskatīta par atteikšanos no šiem Noteikumiem. Ja kāds no Noteikumiem ir atzīts par spēkā neesošu, pārējie Noteikumi paliek spēkā.

 

GROZĪJUMI

 

Mēs paturam tiesības vienpusēji grozīt, pārskatīt un modificēt Noteikumus jebkurā laikā. Ja lietotājs pieprasa informāciju par Noteikumu pārskatīšanu, mēs centīsimies par to informēt vienu nedēļu iepriekš. Turpinot izmantot Pakalpojumu pēc izmaiņām, jūs piekrītat mainītajiem Noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat jaunajiem Noteikumiem, jūs nevarat izmantot Pakalpojumu.

 

DATU AIZSARDZĪBA UN LIETOŠANA

 

Apmeklējot mājas lapu esthederm.lv , pierakstoties uz jaunumu saņemšanu, lejupielādējot digitālus produktus un citādi izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

 

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

 

Mēs ievācam personas datus, ko Jūs iesniedzat par sevi, kad reģistrējaties jaunu saņemšanai e-pastā vai ar īsziņas starpniecību.

 

Kādi Jūsu personas dati mums ir un kā mēs tos izmantojam?

 

Reģistrējoties jaunumu saņemšanai, Jūs ievadāt sekojošus datus:

 

Имя

Uzvārds

Электронная почта

Vecums

Vārds, uzvārds  un e-pasta adrese ir nepieciešami, lai sazinātos ar Jums un informētu par Esthederm jaunumiem un akcijām. 

 

Jūsu vecums ir nepieciešams, lai Jums piedāvātu atbilstošus produktus no Esthederm.

 

No jaunumu saņemšanas ir iespējams atteikties jebkurā laikā, sekojot norādēm e-pastā vai rakstot mums uz info@esthederm.lv

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai Latvijas teritorijā.

 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

 

Jūsu personas dati tiek glabāti 2 gadus.

 

Jūsu tiesības:

 

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu uz e-pastu info@esthederm.lv.

 

Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt to izdarīt mums. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu uz e-pastu info@esthederm.lv.

 

Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu uz e-pastu info@esthederm.lv

 

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

 

Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm. Tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu un/vai Jūsu likumiski aizbilstamā datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums uz e-pastu dati@remedica.lv

 

Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums datus saglabāt. 

 

Apstrādes ierobežošana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums uz e-pastu info@esthederm.lv

 

Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu un ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums.

 

Ar ko man sazināties, ja man ir jautājumi?

 

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@esthederm.lv.